Kolonialstilmöbel Anfang 20.Jahrhunfert
Massiv Teak -und Rosenholz

   
schr_anil1.jpg (17540 Byte) stuhl_anil1.jpg (16643 Byte) truhe1.jpg (22688 Byte)
beistelltisch2.jpg (17790 Byte) beistelltisch1.jpg (23384 Byte) schr_anil2.jpg (15428 Byte)